Szanowni Klienci,

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Leśnego Spa.

Regulamin świadczenia usług w Leśne Spa.

I

Postanowienia ogólne

Klienci Leśnego Spa są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty Leśnego Spa oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

II

Wykonywanie usług kosmetycznych i masażu

 1. Prosimy o przybycie na teren Leśnego SPA na co najmniej 10-15 min. przed planowanym zabiegiem w celu wypełnienia karty konsultacyjnej.
 2. Klient może skorzystać z wybranej usługi SPA po zakwalifikowaniu go przez personel do zabiegu poprzez wypełnienie stosownego formularza, tj. karta konsultacyjna.
 3. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej lub masażu pracownik przeprowadza z klientem krótki wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 4. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu w karcie konsultacyjnej mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach).
 5. Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
 6. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 7. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Leśnego Spa za przeprowadzony zabieg.
 8. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty Leśnego Spa wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 10. Leśne Spa nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.
 11. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 12. Klientka lub klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego lub gabinetu masażu.
 13. Leśne Spa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.
 14. Przed zabiegiem rzeczy wartościowe można zostawić w sejfie, który znajduje się w recepcji Leśnego Spa.

III

Etykieta Leśnego Spa

 1. Na terenie Leśnego Spa obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
 2. W Leśnym Spa podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy, aby nie zakłócać relaksu pozostałym gościom.
 3. Podczas wykonywania zabiegu nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.
 4. W części wellness obiektu Leśnego Spa obowiązuje zakaz skakania do swim spa.
 5. Dla osób korzystających z oferty zabiegowej SPA udostępniamy: szlafrok, ręcznik, jednorazowe klapki, bieliznę i tunikę zabiegową. Osoby korzystające tylko z części wellness (basen, jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, sauna na podczerwień) prosimy o zabranie: ręcznika, klapek oraz szlafroka.
 6. Istnieje możliwość wypożyczenia: ręcznika w cenie 5 zł, szlafroka w cenie 5 zł lub zakupu jednorazowych klapek w cenie 5 zł.
 7. W Leśnym SPA nie ma strefy nagości. Na SWIM SPA (kameralny basen z przeciwfalą) oraz jacuzzi obowiązuje strój kąpielowy.
 8. Obowiązuje okrycie ręcznikiem podczas korzystania z wszystkich saun dostępnych w obiekcie.
 9. Strefa wellness jest wspólna dla kobiet i mężczyzn. Na terenie Leśnego SPA mogą przebywać inni goście poddający się zabiegom pielęgnacyjnym.

IV

Polityka cenowa i wykorzystanie karnetów na zabiegi

 1. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w obiekcie i na stronie www.lesnespa.pl.
 2. Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.
 3. Promocje i rabaty nie łączą się.
 4. Vouchery prezentowe mają ważność 6 miesiący od daty zakupu bonu. Po tym czasie voucher traci swoją ważność.
 5. Dopuszcza się możliwość zamiany usług w ramach bonu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie stanowi precedensu dla innych.

V

Polityka odwołania wizyty w Leśnym Spa

 1. Rozumiemy, że plany mogą ulec zmianie, dlatego rezygnacja z terminu zabiegu powinna być zgłoszona na co najmniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem.
 2. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach vouchera prezentowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany, a voucher prezentowy za wykorzystany.
 3. Odwołanie zabiegów/rezerwacji może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika Leśnego Spa. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: lesnespa@lesnespa.pl . Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.
 4. Brak informacji o rezygnacji spowoduje obciążenie Państwa kosztem zabiegu w postaci zaliczki na zabieg, która przepada.
 5. Voucher traci ważność wówczas, gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Leśnym Spa w umówionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia (minimum 24 godziny przed wizytą).
 6. Rezygnacja z zabiegu lub też niestawienie się w zarezerwowanym terminie będzie skutkować brakiem zwrotu zaliczki wpłaconej na poczet danej rezerwacji.
 7. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku, gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.
 8. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 9. Leśne Spa zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani.
 10. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem.
 11. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg.

VI

Polityka reklamacji usług Leśnego Spa

 1. Reklamacje związane z zabiegami: manicure lub pedicure przyjmowane są do 3 dni po wykonaniu zabiegu.
 2. Reklamacje związane z pozostałymi zabiegami kosmetycznymi przyjmowane są do 48h po wykonanym zabiegu.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane mailowo na adres e-mail: lesnespa@lesnespa.pl, telefonicznie pod numerem kontaktowym 602 622 887 / 12 266 60 26, bezpośrednio do managera: annakoziol@lesnespa.pl lub osobiście w Leśnym Spa.
 4. W każdym przypadku warunkiem uznania reklamacji jest stawienie się osobiste w gabinecie do 48h po zabiegu celem oceny jej zasadności i zaproponowania rekompensaty.
 5. Jeśli klient nie ma możliwości stawienia się osobiście w celu weryfikacji zasadności reklamacji prosimy o przesłanie zdjęć na adres mailowy: lesnespa@lesnespa.pl
 6. Rozpatrzenie reklamacji następuje od 2-14 dni od momentu złożenia jej pisemnie na adres e-mailowy Leśnego Spa.
 7. Rekompensatą reklamacji może być ponownie wykonany zabieg lub też zwrot wydanej kwoty w postaci vouchera kwotowego do wykorzystania w Leśnym Spa. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.

VII

Warunki zakupu i wykorzystania voucherów prezentowych

 1. Zakupu vouchera można dokonać osobiście w recepcji Leśnego Spa, poprzez stronę internetową www.lesnespa.pl/pl/kup-voucher/, lub mailowo wysyłając zapytanie na adres: lesnespa@lesnespa.pl
 2. Płatności za zakupiony voucher można dokonać gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio w recepcji Leśnego Spa, przelewem kupując voucher poprzez stronę lesnespa.pl/pl/kup-voucher/, lub przelewem na konto bankowe po złożeniu zamówienia poprzez wiadomość e-mail.
 3. Na Państwa życzenie przesyłamy zaproszenie pod wskazany adres pocztowy lub bezpośrednio w wersji elektronicznej na adres e-mail.
 4. Voucher Leśnego Spa można zakupić na określoną kwotę, usługę lub pakiet zabiegów.
 5. Voucher Leśnego Spa jest ważny 6 miesiący od daty wystawienia.
 6. Voucher zawiera telefon kontaktowy oraz adres Leśnego Spa, tak by osoba obdarowana mogła umówić się na zabieg w dogodnym dla niej terminie.
 7. Osoba obdarowana może wybrać dowolny zabieg z oferty Leśnego Spa. Jeśli wartość wybranego vouchera będzie niższa, osoba obdarowana może skorzystać z zabiegu o wyższej wartości z dopłatą różnicy.
 8. Niewykorzystana kwota pozostaje na voucherze i może być wykorzystana na kolejnej wizycie, aż do całkowitego wykorzystania.
 9. Voucher Leśnego Spa nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części.
 10. Usługi/Pakiety/Bony prezentowe zakupione w Leśnym Spa nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.
 11. Voucher Leśnego Spa nie jest środkiem płatniczym za kosmetyki do pielęgnacji domowej.

VIII

Pozostałe postanowienia

 1. Każdy klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług Leśnego Spa.
 2. Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.
 3. Leśne Spa zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Leśnego Spa będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.